Erkennen en geboorteaangifte

 

Erkenning en ouderlijk gezag

Als jullie niet getrouwd zijn, is de biologische vader niet automatisch de officiële vader van je/jullie kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont.

Naast erkennen is het vaak ook wenselijk dat de vader het ouderlijk gezag over het kind krijgt. Met het ouderlijk gezag kan de vader beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Hij mag ook ‘rechtshandelingen’ verrichten in naam van zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Erkennen
De vader kan het kind erkennen op de volgende momenten:

 1. Tijdens de zwangerschapEr wordt een akte gemaakt waarin wordt erkend dat hij de vader is. De moeder moet hier altijd bij aanwezig zijn. Tijdens de zwangerschap is het handigste moment.
 2. Bij de geboorteaangifte. Als dit jullie eerste kind is, moet de moeder bij de aangifte aanwezig zijn. Aangezien een geboorteaangifte binnen 3 dagen na de geboorte moet plaatsvinden is het voor haar nogal belastend om mee te gaan naar het gemeentehuis.
 3. Op enig moment na de geboorte. Als de vader het kind niet tijdens de zwangerschap of de geboorteaangifte heeft erkend, kan dit later ook nog. Er wordt dan een aparte akte opgesteld waarin de vader wordt erkend als de officiële vader van het kind.

Criteria vader om te erkennen
Om een kind te kunnen erkennen moet de vader aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Schriftelijke toestemming van de moeder. Is dit het eerste kind samen, dan moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.
 • Hij moet minimaal 16 jaar zijn.
 • Hij moet zelf naar de burgerlijke stand
 • Hij moet, net als de moeder, een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien bij de burgerlijke stand.

Rechten en plichten erkenning
De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om het kind te onderhouden. Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag en ook geen omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Doordat de vader het kind erkent, krijgt het kind erfrecht.

Alleen als het kind is geboren uit een geregistreerd ouderschap en de vader het kind heeft erkend, krijgt de vader automatisch ouderlijk gezag. Bij een geregistreerd ouderschap hoeft een vader dus geen verdere actie te ondernemen om ouderlijk gezag te krijgen, wel moet het kind officieel worden erkend.

Kosten erkenning
De kosten voor de procedure van de erkenning is gratis maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden.

Ouderlijk gezag
Ouderlijk gezag kan alleen worden aangevraagd als de vader het kind heeft erkend. Voor het indienen van het verzoek heb je het aanvraagformulier ‘Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige’ nodig. Jullie vullen dit formulier samen in. Het formulier met de benodigde documenten sturen jullie vervolgens op of geven het af bij de rechtbank waar de geboorteplaats van uw kind onder valt.

Kosten aanvragen ouderlijk gezag
Het ouderlijk gezag aanvragen is gratis. Er zijn wel kosten verbonden aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente.

Meer informatie over erkennen en ouderlijk gezag kun je vinden op de site van de rijksoverheid.

 

Geboorteaangifte

Wanneer de baby geboren is dan ben je verplicht het kind binnen 3 werkdagen na de geboorte aan te geven bij de gemeente waarin het kind geboren is. Dat is dus niet perse de gemeente van je woonplaats. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn.

Weekend en feestdagen
Zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen worden meegerekend in de 3 dagen waarin je de geboorte moet aangeven. Als het termijn van 3 dagen eindigt op een algemeen erkende feestdag of in het weekeinde wordt het termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag, maar er moeten altijd 2 werkendagen in het termijn zitten.

Wie moet aangifte doen?
De vader of moeder moet aangifte doen van de geboorte van hun kind. Als de vader ontbreekt of verhinderd is om aangifte te doen, dan is tot aangifte verplicht:

 • Ieder die bij de geboorte aanwezig is geweest
 • De bewoner van het huis waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • Het hoofd of de gemachtigde van een instelling waar de geboorte heeft plaatsgevonden
 • De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente

Wat moet je meenemen
Je hoeft de baby niet mee te nemen voor de aangifte. Je hebt wel de volgende documenten nodig:

 • Een paspoort of ID-bewijs van degene die aangifte doet
 • Een paspoort of ID-bewijs van de moeder
 • Geboortebericht van de arts of verloskundige
 • Akte van erkenning
 • Akte van naamkeuze (als bij erkenning voor de geboorte is vastgesteld welke achternaam uw kind krijgt)
 • Trouwboekje (als je getrouwd bent, wordt jullie kind bijgeschreven in het trouwboekje. Dit is niet verplicht)

Na de aangifte
De ambtenaar van de gemeente maakt een geboorteakte op, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van je kind. Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt hij ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Kosten
Aangifte van geboorte in Nederland is gratis.

Kijk voor meer informatie over geboorteaangifte op de website van de rijksoverheid.

 

 

E-Consult

Aanmelden zwangerschap

Aanmelden nazorg

css.php
Beoordeel ons

Bij Verloskundigenpraktijk Puur stellen we je mening op prijs. Wij zijn benieuwd hoe jij je ervaring met ons zou beoordelen. Beoordeel onze praktijk via de widget van Klantenvertellen.nl hieronder of bekijk wat anderen van ons vinden.

[efb_likebox fanpage_url=”verloskundigenpraktijk.kerkradelandgraaf” box_width=”400″ box_height=”900″ locale=”nl_NL” responsive=”1″ show_faces=”0″ show_stream=”1″ hide_cover=”1″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ ]