Nieuwsbrief aangepaste COVID-19 maatregelen.

Op dit moment heerst er in Nederland al een aantal weken een Coronavirus- (COVID 19)
pandemie.
Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus zullen hebben.
Samen met alle verloskundigenpraktijken, onze beroepsvereniging de KNOV, het RIVM, het Zuyderland Ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus.
De afspraken die er gemaakt zijn, zijn verlengd tot en met 20 mei maar er is wel al een kleine versoepeling doorgevoerd. Hierover lees je in deze uitgebreide maar aangepaste brief meer.
Om het voor jullie snel overzichtelijk te maken wat er exact veranderd is, de veranderingen als opsomming hieronder kort weergegeven.  

Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom onze social media in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

28.04.2020 | Versoepeling van de maatregelen |

Controles die wél plaatsvinden, vinden vanaf 01.05.2020, weer plaats zoals jullie wel ons gewend zijn!
Dit betekent dat we weer in de gebruikelijke spreekuurtijd vragen hoe het met je gaat, je bloeddruk meten, de groei van je buik controleren, het hartje van jullie kindje beluisteren, je eventueel voorzien van nieuwe informatie/folders en het maken van een nieuwe afspraak. Het telefonische contact moment en de e-mail zoals we de afgelopen weken gedaan hebben vóór de spreekuurcontrole komt hierbij te vervallen. Wij vragen je wel hierbij zelf alert te blijven op eventuele verkoudheids- luchtweg- of griepklachten en/of koorts. In geval van een van deze klachten bel ons of de huisarts voor overleg maar kom niet naar de spreekuurlocatie. Wij kijken samen met jou naar de mogelijkheden.
Helaas geldt wel nog altijd de maatregelen om alleen naar het spreekuur of de echo te komen, dit betekent zonder partner en/of kinderen.

Kraamvisites doen wij nog steeds overwegend telefonisch of via beeldbellen, maar wij mogen nu tot onze grote vreugde één keer in je kraamweek op huisbezoek komen. Als praktijk hebben wij besloten dit op dag 4 te doen. Uiteraard bij problemen of andere medische reden waarbij wij je zelf moeten controleren, doen wij dat.  
Wegen zal dan bij borstvoeding op dag 4 door ons gebeuren en op dag 8 bij alle kindjes door de kraamzorg.

Corona virus & zwangerschap
Wij kunnen ons voorstellen dat je honderden vragen hebt over wat je zelf kunt doen om het oplopen van een besmetting te voorkomen, of de baby of andere kleine kinderen in huis risico’s lopen of wat je moet doen als je zelf besmet bent. Voor het antwoord op al dit soort vragen verwijzen wij je graag door naar de site van RIVM of de site de.verloskundige.nl

Belangrijk om nu te weten is dat het coronavirus / COVID-19 virus bij zwangere vrouwen niet meer (of minder) risico’s geeft dan bij anderen. Dus alle aanwijzingen voor burgers gelden ook voor jullie als zwangere vrouwen én kraamvrouwen. Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je echter wel op een aantal belangrijke zaken.
Als je intensief contact hebt of hebt gehad met een persoon die het virus zou kunnen hebben (denk hierbij ook aan je partner) kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur stijging van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem telefonische contact op met je eigen huisarts.

Heb je zelf last van (lichte) griepverschijnselen, verhoging/koorts, verkoudheid, hoesten, keelklachten niet naar de praktijk of het Zuyderland ziekenhuis te komen, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met jullie naar de juiste oplossing.

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk om in acht te nemen:

 • Was regelmatig je handen
 • Hoest of nies in je elle boog
 • Maak gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg
 • Was regelmatig, vaker dan normaal, je handen of wrijf ze in met handalcohol
 • Zo min mogelijk, liefst, geen lichamelijk contact met anderen in de vorm van kussen
 • Schud geen handen maar zwaai
 • Houd sociale afstand daar waar kan

Aanpassing van onze praktijkorganisatie en in de regio tijdens deze Coronagrieppandemie 
Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en ziekenhuis:

Voor alle zwangerschapscontroles geldt het volgende:

 • Het standaard controleschema is aangepast en is onder aan de brief schematisch beschreven.
  Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk bij ons op de praktijk en worden deze dan ook niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn. We realiseren ons dat dit een lange periode is waarin onzekerheid en ongerustheid een onderdeel van zal zijn. De twintigweken echo vindt in deze periode wél plaats in het Zuyderland ziekenhuis of echocentrum het Lichtpunt.
  Omdat we ons realiseren dat deze periode erg lang is, zoeken we regelmatig telefonisch contact met jullie en zullen we jullie bij 20, 24, 33 en 38 weken bellen voor een telefonisch consult. Zijn er tussendoor vragen of onzekerheden dan mogen jullie uiteraard zoals altijd ook telefonische contact met ons zoeken!
 • Controles die wél plaatsvinden, vinden weer plaats zoals voorheen! Dit betekent dat we weer in de gebruikelijke spreekuurtijd vragen hoe het met je gaat, je bloeddruk meten, je buik controleren, het hartje van jullie kindje beluisteren, je eventueel voorzien van nieuwe informatie/folders en het maken van een nieuwe afspraak. Het telefonische contact moment zoals we de afgelopen weken gedaan hebben voor de controle komt hierbij te vervallen.
  Helaas geld wel nog altijd de maatregelen om alleen naar het spreekuur te komen, dit betekent zonder partner en/of kinderen.
 • Het laboratorium blijft vooralsnog open, dit betekend dat er wel gevraagd wordt van je om zo snel mogelijk na het verkrijgen van het bloedprikbriefje van ons te gaan prikken, bij voorkeur de dag erna.
 • Wij vragen je echter nog steeds om alleen naar deze controles toe te komen en géén kinderen of partner mee te nemen, ook niet in de wachtkamer!
 • De vitaliteitsecho rond 8 weken, de termijnecho rond 11 weken op de praktijk en de 20 weken echo in het Zuyderland ziekenhuis of echocentrum het Lichtpunt zullen doorgaan. De noodzaak van de groei- en liggingsecho zullen kritisch bekeken worden en alleen op indicatie gedaan worden om de afspraken tot een minimum te beperken. Alle al gepland groei- en liggingsecho’s zullen dus opnieuw bekeken worden en indien nodig afgezegd.
 • Alle pretecho’s, denk hierbij aan geslachtsbepalingen en 3D/4D echo’s vervallen tot en met 20 mei, wij hopen ze daarna weer snel op te pakken. Hierover volgt nog een bericht.
 • Kraamvisites doen wij nog steeds overwegend telefonisch of via beeldbellen, wel mogen wij nu tot onze grote vreugde één keer in je kraamweek op huisbezoek komen. Als praktijk hebben wij besloten dit op dag 4 te doen. Uiteraard bij problemen of andere medische reden waarbij wij je zelf moeten controleren, doen wij dat.
 • Het advies met betrekking tot de nacontrole, 6 weken na de bevalling, is nog steeds bij geen strikte medische indicatie, telefonische. In onderling overleg zullen we dit samen met jullie bekijken.
 • Wanneer je bent uitgerekend of de bevalling zich aan dient mag je nog steeds kiezen of je thuis of in het ziekenhuis wenst te bevallen. Tenzij je een medische indicatie hebt. We kunnen gezien de bezetting van de ziekenhuisbedden, de druk op het ziekenhuispersoneel of je eigen wensen uiteraard de plaats van bevallen opnieuw bespreken.
 • Wanneer je gaat bevallen (thuis of ziekenhuis) mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. De begeleider die bij de bevalling aanwezig is mag geen klachten hebben en moet koortsvrij zijn! De temperatuur zal vooraf gemeten worden.
 • Na de bevalling is visite in het ziekenhuis ook niet gewenst. Ben je weer thuis of ben je thuis bevallen dan mag je kraambezoek ontvangen wanneer de kraamzorg naar huis is en je bezoek géén ziekteverschijnselen heeft of koorts.
 • Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd. Zie hiervoor de informatie op de website. www.zuyderland.nl/nieuws
 • Een (geboekte) geboortefotograaf mag tot 20 mei ook helaas niet bij de bevalling aanwezig zijn.

Alle zorgverleners in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee de verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch zorgverleners zijn die ziek worden. Het kan dus zijn dat je niet een van ons drie ziet maar een collega wanneer wij alle drie zouden uitvallen, op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er uiteraard samen alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Het aangepast controleschema welke gezamenlijk is opgesteld met de noodzakelijke controle momenten:

In de zwangerschap:

 • 8 weken eerste echo, vitaliteitsecho
 • 9 weken telefonische intake en counseling
 • 11 weken termijnecho met meegegeven of per post versturen van formulieren voor NIPT/combinatietest en bloedprikken
 • 16 weken controle op de praktijk
 • 20 weken echo in Zuyderland ziekenhuis of echocentrum het Lichtpunt met telefonisch consult
 • 24 weken telefonisch consult met eventueel digitale aanvraag voor suikertest
 • 27 weken controle op de praktijk
 • 31 weken controle op praktijk met indien nodig een groei echo
 • 33 weken telefonische consult
 • 35 weken controle op de praktijk met indien nodig een liggingsecho
 • 37 weken controle op praktijk
 • 38 weken telefonische consult
 • 39 weken controle op praktijk
 • 40 weken controle op praktijk
 • 41 weken controle overtijd in ziekenhuis

In het kraambed:

 • Dag 1, de bevalling
 • Dag 2, telefonische of via beeldbellen
 • Dag 4, huisbezoek of raamvisite. Wegen bij borstvoeding.
 • Dag 6, telefonische of via beeldbellen
 • Dag 8, telefonische of via beeldbellen, wegen door de kraamzorg.
 • Dag 10, bij verlenging kraambed telefonische of via beeldbellen.

Op onze spreekuur locaties is er voldoende mogelijkheid om hygiëne in acht te nemen denk hierbij aan het wassen en desinfecteren van je handen en de ruimere tijd tussen de spreekuren in zodat we kruisbesmetting kunnen voorkomen.

Een aantal huisartsenpraktijken waar wij spreekuur doen werken met een ‘sluis’. Het kan dus zijn dat je buiten moet wachten tot dat wij je komen halen, dit alles om kruisbesmetting te voorkomen. Al het speelgoed en de leesboekjes in de spreek- en wachtkamer zijn weggehaald. Ook achter de schermen nemen wij gezamenlijk de nodige voorzorgsmaatregelen en volgen hierbij nauwgezet de adviezen van het RIVM, de GGD en het ROAZ (de regionale organisatie voor acute zorg).Er liggen draaiboeken klaar indien zorgverleners ziek worden of het ziekenhuis overbelast raakt door de pandemie, zodat de geboortezorg zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Maar ook protocollen indien een zwangere of barende verdacht wordt van besmetting of bij bewezen besmetting.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie houdt onze social media in de gaten.

Tot Slot
Het zijn bijzondere, ongekende en nieuwe tijden. Wij vinden dat jullie het fantastische doen en alle begrip vanuit jullie kant is voelbaar, grote dankjewel hiervoor!
Ook wijzelf houden onze eigen gezondheid goed in de gaten.
Laten we blijven zorgen voor elkaar!

Liefs, Jeanette, Fleur en Tara
Verloskundigenpraktijk Puur

css.php
Beoordeel ons

Bij Verloskundigenpraktijk Puur stellen we je mening op prijs. Wij zijn benieuwd hoe jij je ervaring met ons zou beoordelen. Beoordeel onze praktijk via de widget van Klantenvertellen.nl hieronder of bekijk wat anderen van ons vinden.

[efb_likebox fanpage_url=”verloskundigenpraktijk.kerkradelandgraaf” box_width=”400″ box_height=”900″ locale=”nl_NL” responsive=”1″ show_faces=”0″ show_stream=”1″ hide_cover=”1″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ ]